Subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau

L’ICIP convoca anualment, mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), subvencions destinades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes relacionats amb el foment de la pau. 

En aquest enllaç podeu consultar les bases generals que regeixen les subvencions de l’ICIP. 

 

2020

2019

Pròrroga del període d’execució i justificació de la convocatòria 2019

RESOLUCIÓ EXI/1617/2020, de 26 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord de 16 de juny de 2020 de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau, pel qual es modifica l’Acord de la Junta de Govern de 23 d’abril de 2019, mitjançant el qual s’obre la convocatòria de subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau (entitats 2019) (ref. BDNS 453644).

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016