Les polítiques públiques de seguretat estan sent qüestionades a nivell local i a nivell global, des de diferents contextos que presenten una conflictologia diversa. Tant en països amb conflicte armat, països amb violència crònica i també allà on es pot considerar que no hi ha un context de violència generalitzada, la seguretat és actualment una noció molt discutida i polemitzada perquè les estratègies que s’hi despleguen en el seu nom no estan aconseguint gestionar eficaçment els conflictes socials ni prevenir les violències. Ans al contrari, sovint limiten llibertats i el lliure exercici dels drets humans, i arriben a reforçar les vulnerabilitats ja existents o, fins i tot, generar noves dinàmiques violentes.

Els enfocaments clàssics de la seguretat, de tall estato-cèntric i militar, s’han vist contestats per una pluralitat d’escoles i de corrents acadèmiques agrupades sota la denominació d“estudis crítics de seguretat” (seguretat feminista, seguretat humana, teoria verda, securitització, emancipació, postestructuralisme, poscoloniasme i decolonialisme…).

En aquest context, des de l’àrea de treball “Alternatives de seguretat” de l’ICIP detectem dos desafiaments estratègics: la necessitat de facilitar el diàleg entre diferents aproximacions de pensament a l’hora de reflexionar sobre un nou model de seguretat i, al mateix temps, que aquestes aproximacions estiguin connectades amb experiències pràctiques concretes.

Per tal de poder donar-hi resposta, l’ICIP ha obert una convocatòria pública per a l’elaboració d’un informe sobre estudis crítics i pràctiques alternatives al model de seguretat predominant.

Les persones interessades en participar en la convocatòria poden enviar propostes fins al proper dimecres 26 de maig. Les propostes s’han d’enviar l’atenció de Sandra Martínez, al correu electrònic smartinez@icip.cat, especificant a l’assumpte “Informe seguretat”.

Compartir