El diumenge 28 de novembre es compleixen tres anys de treball de la Comissió per a l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No repetició de Colòmbia, la qual té un mandat innovador ja que, per primera vegada, una comissió de la veritat inclou la població que viu a l’exterior del país com a subjecte de participació.

L’ICIP és part activa d’aquest treball des del 2019. Actua com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat a Europa amb l’objectiu de facilitar el treball amb les víctimes del conflicte colombià al continent europeu.

L’ICIP ofereix suport tècnic i logístic a les activitats organitzades per la Comissió a Europa, coordina els grups de treball establerts a diferents països europeus (nodes) i ha donat suport metodològic al procés de presa de testimonis de víctimes del conflicte colombià a l’exili, que ha permès documentar casos i contribuir a l’esclariment de la veritat, la justícia i la no repetició dels fets.

Des d’aquesta posició, l’ICIP ha facilitat la creació de 15 nodes a 10 països europeus, els quals han esdevingut espais participatius, de confluència d’experiències i de convivència i diàleg entre víctimes del conflicte colombià residents a Europa.

En paral·lel, s’han creat grups internodals amb diferents eixos temàtics: de gènere, acompanyament psicosocial, reconeixement a les víctimes, familiars de víctimes de desaparició forçada, i segones i terceres generacions a l’exili.

Els testimonis: tresors de la veritat col·lectiva

En aquest procés de treball amb l’exili colombià, s’han format 90 persones com a entrevistadores i documentadores, la majoria víctimes i dones, i s’han pres un total de 822 testimonis a Europa (2.000 a tot el món).

La presa de testimonis ha permès visibilitzar les històries de vida, silencis, impactes, afrontaments, resiliències i aportacions a la societat d’acollida, així com afavorir l’escolta transformadora i l’autoreconeixement de les víctimes.

Reconeixement de les víctimes

Un altre dels aspectes que treballa l’ICIP com a Secretaria Tècnica de la Comissió a Europa és la creació d’espais per al reconeixement institucional de les víctimes exiliades. El procés, articulat amb el Node Catalunya de Suport a la Comissió, inclou la promoció de declaracions institucionals i l’aprovació de mocions per part d’ajuntaments i organitzacions socials.

Per portar a terme totes aquestes accions l’ICIP compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

La Comissió de la Veritat forma part del Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició de Colòmbia, juntament amb la Jurisdicció Especial per a la Pau i la Unitat de Cerca de Persones Desaparegudes.

El mandat de la Comissió de la Veritat s’ha prorrogat fins al juny de 2022, quan és previst que es presenti l’informe final.

La tasca completa de l’ICIP com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat a Colòmbia queda recollida a l’apartat de “Memòria, convivència i reconciliació” del web de l’ICIP.

Compartir