La Comissió de la Veritat de Colòmbia té en el seu mandat contribuir a l’esclariment dels fets ocorreguts en el marc del conflicte armat colombià durant més de 50 anys; promoure el reconeixement de les víctimes i de les responsabilitats dels qui van participar directament i indirecta en el conflicte; i promoure la convivència als territoris per garantir la no-repetició.

A més, d’una forma inèdita i sense precedents en processos de justícia transicional, la Comissió treballa directament amb la població colombiana que viu a l’exterior, com a actor subjecte d’atenció i participació. Segons la mateixa Comissió, almenys 500.000 persones colombianes que viuen a l’exterior han sol·licitat protecció internacional, sense incloure la segona generació ni les persones que van sortir del país sense demanar un estatus de protecció.

La Comissió reconeix la importància de recollir l’experiència i la veu d’aquesta Colòmbia fora de Colòmbia en el relat de país que està construint, per la qual cosa s’ha generat un desplegament territorial a nivell internacional que ha implicat processos de suport a la Comissió a 23 països, a Europa, Amèrica del Nord, Amèrica Central, la regió Andina i Sud-amèrica.

A Europa, aquesta tasca és acompanyada per l’ICIP en les seves funcions de Secretaria Tècnica de la Comissió, i la participació s’ha articulat, bàsicament, des de tres nivells:

  • Nodes o grups de suport a la Comissió;
  • Grups de treball internodals;
  • Persones entrevistadores per a la presa de testimonis.

En aquest procés, la Comissió ha format al voltant de 90 persones per dur a terme la presa de testimonis de víctimes del conflicte armat residents en Europa, per tal de contribuira l’esclariment dels fets a través d’una metodologia pròpia i amb un enfocament psicosocial.

Per impulsar aquesta xarxa de suport, una de les concepcions metodològiques centrals ha estat crear espais de participació i d’articulació entre actors diversos: víctimes de diferents actors armats que no estan organitzades, organitzacions de víctimes colombianes, activistes per la pau i els drets humans, organitzacions als països d’acollida, persones del món de les arts i de l’acadèmia, entre altres.

En aquesta mateixa línia, a Europa hi ha 15 grups de suport repartits en 10 països: Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Espanya (Andalusia, Catalunya, Madrid, País Basc i València), França i Sud de França, Itàlia, Noruega, el Regne Unit, Suècia i Suïssa. Aquests nodes són espais de convergència de persones i organitzacions que es troben per unir esforços i experiències prèvies en construcció de memòria i pau.

Al seu torn, existeixen grups internodals, que funcionen com a espais articuladors a tot Europa en relació amb eixos temàtics concrets: gènere; acompanyament psicosocial; reconeixement a les víctimes; familiars de víctimes de desaparició forçada; segones i terceres generacions en l’exili.

Per a més informació sobre els nodes a Europa de suport a la Comissió de la Veritat, visita aquesta pàgina web.

Compartir