L’ICIP ha acollit aquest mes de novembre una primera reunió preparatòria dels treballs de la Comissió d’Esclariment de la Veritat de Colòmbia a Europa, encapçalada pel comissionat Carlos Martín Beristain, metge especialitzat en atenció psicosocial a víctimes d’un conflicte. La trobada va tenir lloc els dies 9 i 10 de novembre a la Biblioteca de l’ICIP i va reunir una trentena de participants, provinents de set països diferents, entre col·lectius de víctimes del conflicte colombià a l’exili i organitzacions europees que treballen per la pau i els drets humans, coneixedores del conflicte i del procés de construcció de pau a Colòmbia. Entre les organitzacions presents hi ha Swisspeace, ASK Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, Réseau France Colombie Solidarités, Església Sueca i la Fundació Sueca per als Drets Humans, Kolko Derechos Humanos por Colombia, OIDHACO, Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Foro Internacional de Víctimas, Colectivo Creando Memoria, Mujer Diáspora, Colectiva de Mujeres Migradas y Exiliadas, i Constituyente de Exiliados.
Durant la trobada, el comissionat va exposar el mandat internacional de la Comissió, que requereix treballar amb la població que hagut de sortir del país a causa del conflicte armat. Es tracta d’un mandat innovador, sense precedents en altres comsisions de la veritat, que implica ser present en un mínim de 16 països amb l’objectiu de documentar un miler de casos a Europa. El mandat de la Comissió preveu propiciar el paper actiu de les organitzacions de víctimes i alhora treballar amb víctimes no organitzades, amb la voluntat de crear un marc representatiu del fenomen de l’exili. Alhora, el treball de la Comissió implica garantir un acompanyament i suport psicosocial a les víctimes, teixint confiança entre les parts, i partir del reconeixement de la diversitat i d’un enfocament de gènere.
Les diferents organitzacions presents a la trobada van exposar el treball desenvolupat en relació al procés de pau a Colòmbia i a l’acompanyament de víctimes, que va permetre fer un mapeig de la situació actual a diferents països europeus. Posteriorment, es va debatre una proposta d’activitats de suport a la Comissió. A l’encontre també va participar, per videoconferència, el pare Francisco de Roux, president de la Comissió.

Compartir