Les societats democràtiques es troben immerses en un procés de creixent politització. La mobilització política al voltant d’assumptes altament divisius s’ha traduït en un qüestionament dels pilars fonamentals dels nostres sistemes polítics, a més de la polarització de les societats que habitem.

Projectes ideològics antagònics generen actualment una confrontació creixent en societats que veuen aparèixer noves línies divisòries a causa de les disparitats socioeconòmiques, les migracions, el rebuig cap a les institucions polítiques tradicionals o l’encaix territorial.

Sovint, aquestes dinàmiques divisives reverteixen en una simplificació excessiva de realitats cada cop més complexes, sota la forma del populisme, i poden derivar en processos d’involució que posen en perill les bases de les democràcies liberals. Cada cop més, el debat pausat i constructiu entre posicions polítiques antagòniques esdevé la primera víctima en un clima de constant polarització. Creix la confrontació i es redueix la concertació. La qualitat democràtica de les nostres societats i institucions es degrada i, amb això, la possibilitat d’avançar en diàlegs constructius que abordin eficaçment les preocupacions actuals de les societats democràtiques.

En aquest context, l’ICIP, el CIDOB, el Club de Roma i la Fundación Cultura de Paz organitzen el cicle de conferències “Polarització i diàleg en societats democràtiques”, que tindran lloc entre gener i maig de 2020 a Barcelona i a Madrid. El cicle aborda la divisió al voltant del Brexit, Trump o Salvini, i també la situació a Catalunya, amb una creixent polarització política i social al voltant del Procés.

Sessió 1: “Conflicte, polarització i diàleg al Regne Unit: Brexit, Irlanda del Nord i Escòcia”. Barcelona, 20 de gener de 2020.

Sessió 2: “El cas d’Itàlia: el nou govern Conte com a resposta a l’amenaça del populisme i l’euroescepticisme”. Madrid, 18 de febrer de 2020.

Sessió 3: “L’Era Trump: factors de polarització i creixement del populisme als Estats Units”. Barcelona, 16 de març de 2020.

Sessió 4: “Protesta i diàleg social a la França de Macron i de les armilles grogues”. Madrid, 15 d’abril de 2020.

Sessió 5: “Polarització i diàleg a Catalunya”. 22 de setembre de 2020.

Sessió 6: “Condicions per a un diàleg social i polític”. 14 d’octubre de 2020.

Compartir