Blanco, Aitziber. Bidelagun. Acompanyament a processos de diàleg a Euskal Herria. Alguns aprenentatges i un camí per recórrer. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2024.

Aquest llibre recull alguns aprenentatges extrets des dels espais de facilitació de processos de diàleg complexos, en un context afectat per la violència de motivació política. Diàlegs que afronten la tasca difícil i necessària de mirar un passat i un present dolorós des de la base, a nivell micro, amb representants polítics, ciutadania i víctimes de la violència com a protagonistes. Es tracta de diàlegs que han suposat viure processos personals i grupals, per construir unes bases ètiques de convivència, des de la pràctica i de forma compartida.

Compartir un mateix espai amb persones amb trajectòries personals i ideològiques diverses, fins i tot antagòniques, suposa sempre un risc, però aquests processos han permès generar les condicions de seguretat i confiança necessàries per afrontar el repte d’apropar-se a “l’altre”.

En definitiva, aquest llibre ens parla d’un camí recorregut – no finalitzat -, en que el compromís i responsabilitat de les persones implicades ha permès buscar noves formes d’afrontar i donar resposta a desencontres i problemes reals i, en definitiva, contribuir a la millora de la convivència.