Elisabeth Porter. Construir la paz: la experiencia y el papel de las mujeres en perspectiva internacional. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2012.

El llibre de Porter permet eixamplar la nostra manera de pensar sobre com es pot construir la pau tot arribant més enllà de la mera absència de guerra. Partint de les pràctiques de dones que elaboren contextos necessaris per a la vida, estableix una noció de construcció de la pau com a procés integral i multidimensional.

L’obra il·lustra que optar per la inclusió de les dones i les seves activitats amplia la percepció del món i el transforma. L’obra aporta una valuosa reflexió sobre conceptes, debats i propostes sobre què significa construir la pau, a més de revisitar temes clau per restaurar societats trencades, com ara el diàleg, l’escolta, la memòria, la veritat o la reconciliació.

El pròleg de l’edició castellana és de Carmen Magallón Portolés, directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.

Sobre l’autora

Elisabeth Porter té una llarga trajectòria com a investigadora i professora en diverses universitats. Ha estat directora d’investigació a INCORE (International Conflict Research Institute) a la Universidad de l’Ulster. Actualment dirigeix el Centre for Peace, Conflict and Mediation de la Universitat de South Australia.