Declaració de sentiments i intencions del Grup Internodal de gènere de suport a la Comissió de la Veritat

Les dones han estat i són un actor clau en la construcció de pau a Colòmbia i, en particular, en el procés de suport a la Comissió de la Veritat des de l’exterior del país.

Al novembre de 2019 a Barcelona, en la segona trobada dels nodes de suport a la Comissió a Europa, es va conformar el grup internodal de gènere, un espai de dones d’Europa i Amèrica creat amb l’objectiu de contribuir, amb una mirada de gènere, als objectius de la Comissió.

Amb el convenciment que sense les dones la veritat no està completa, el grup reflexiona sobre els impactes, afrontaments i resistències; identificant problemàtiques sorgides per l’exili i la migració; i propiciant activitats de formació, artístiques, d’incidència i de construcció de la memòria de l’exili.

Durant la primera trobada del grup internodal de gènere, que va tenir lloc a Berlín al febrer de 2020, les participants van construir col·lectivament una declaració que recollís el seu compromís al voltant de la construcció de memòria, veritat i pau a Colòmbia, que comença així: “És temps per al cant a la vida i instal·lar als nostres cors la necessitats de trobar-nos per transformar el cicle de dolor i por”.

Aquesta declaració recull el sentit del treball col·lectiu amb enfocament de gènere, reivindicant, entre d’altres, el respecte, la confiança, la inclusió i la cura. És també una crida a reconèixer a totes aquelles dones i les seves realitats viscudes, a honrar-les i a gaudir, amb  la finalitat que sigui una eina inspiradora per a la construcció de memòria i pau per a dones de qualsevol context, des de la mirada de dones colombianes.

L’elaboració i publicació de la “Declaració de sentiments i intencions” ha comptat amb el suport de l’Institut Català Internacional per la Pau i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.