Nel Noddings. Educació per la pau. Com arribem a estimar i a odiar la guerra. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; Pagès, 2016. Col·lecció Noviolència i lluita per la pau, 9.

Nel Noddings és una de les introductores de l’ètica de la cura en l’àmbit de l’educació per la pau, una aportació renovadora a la cultura de pau procedent del feminisme. A l’obra Educació per la pau: com arribem a estimar i a odiar la guerra, l’autora analitza els factors psicològics que sustenen la guerra, entre d’altres: el nacionalisme, l’odi, la masculinitat i l’extremisme religiós.

Si bé les escoles poc poden fer per reduir les causes econòmiques i polítiques de la guerra, sí que poden moderar els factors psicològics que fomenten la violència ajudant els alumnes a entendre les forces que els manipulen. Noddings proposa treballar a l’aula fomentant la lliure reflexió dels alumnes a partir de materials ben informats i de fets de l’experiència.

Sobre l’autora

Nel Noddings és professora emèrita d’educació infantil a la Universitat de Stanford. Autora de nombroses publicacions sobre un gran ventall de temes relacionats amb l’educació, ha tractat des de l’ètica de la cura a la resolució de problemes matemàtics. El seu recorregut en l’àmbit educatiu és també molt ampli: ha treballat com a mestra, administradora i supervisora de currículums en escoles públiques; ha estat presidenta del Departament de Matemàtiques a Nova Jersey i directora de les Escoles Laboratori a la Universitat de Chicago. A Stanford, ha rebut tres vegades el Premi a l’Excel·lència Docent.