Maia Carter Hallward i Julie M. Norman (eds). Entender la noviolencia: contornos y contextos. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2016.

L’ús de l’acció noviolenta està a l’alça. Des del moviment Occupy (Wall Street) a la Primavera Àrab, els activistes de tot el món utilitzen de manera creixent les tàctiques no armades per desafiar els sistemes opressors, corruptes i injustos.

Però, què volem dir exactament quan diem “noviolència”? Quins són els seus orígens filosòfics i històrics? Es diferencien gaire de les campanyes de motivació política que es realitzen sobretot per motius econòmics? Quins són els límits i les oportunitats pels activistes que es comprometen, avui dia, amb l’acció noviolenta? Es tracta d’un nou tipus de lluita del s. XXI o és simplement una moda efímera?

Entender la noviolencia: contornos y contextos ofereix una introducció global a la noviolència teòrica i pràctica. Explora, des de diferents enfocaments, finalitats i trajectòries de les campanyes noviolentes des de Gandhi fins als nostres dies, combinant l’anàlisi de dels debats teòrics clau amb les perspectives més recents sobre casos d’estudi històrics i contemporanis. Les contribucions d’acadèmics destacats i persones que practiquen la noviolència fan d’aquest llibre una lectura essencial per als activistes, estudiants i professors interessats en la conflictivitat política, la seguretat internacional i els estudis de pau i conflictes.

Sobre les editores

Maia Carter Hallward és professora associada a la Kennesaw State University. També exerceix com a editora associada del Journal of Peacebuilding and Developement.

Julie M. Norman és professora a la McGill University de Montreal. Ha publicat sobre les diverses formes de resistència no tradicional com l’activisme als mitjans, l’assessorament legal i els moviments de presoners.
Ambdues són també editores del llibre Nonviolent Resistance in the Second Intifada: Activism and Advocacy (Palgrave Macmillan, 2011).