La Comissió per a l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No Repetició de Colòmbia va complir tres anys de treball el 28 de novembre de 2021.

La comissió té un mandat innovador ja que, per primera vegada, una comissió de la veritat inclou la població que viu a l’exterior del país com a subjecte de participació.

L’ICIP és part activa d’aquest treball des del 2019. Actua com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat a Europa amb l’objectiu de facilitar el treball amb les víctimes del conflicte colombià al continent europeu.

L’ICIP ofereix suport tècnic i logístic a les activitats organitzades per la Comissió a Europa, coordina els grups de treball establerts a diferents països europeus (nodes) i ha donat suport metodològic al procés de presa de testimonis de víctimes del conflicte colombià a l’exili, que ha permès documentar casos i contribuir a l’esclariment de la veritat, la justícia i la no repetició dels fets.

Des d’aquesta posició, l’ICIP ha facilitat la creació de 15 nodes a 10 països europeus, els quals han esdevingut espais participatius, de confluència d’experiències i de convivència i diàleg entre víctimes del conflicte colombià residents a Europa.

En paral·lel, s’han creat grups internodals amb diferents eixos temàtics: de gènere, acompanyament psicosocial, reconeixement a les víctimes, familiars de víctimes de desaparició forçada, i segones i terceres generacions a l’exili.

Aquesta sèrie d’infografies publicades per l’ICIP expliquen les principals característiques de la Comissió de la Veritat, incloent els objectius i la metodologia. També mostren una cronologia del procés a Europa i un resum de les xifres més destacades.