Howard Clark (ed.). La força de la gent. Resistència no armada i solidaritat global. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; Pagès, 2011. Col·lecció Noviolència i lluita per la pau, 4.

Arreu del món, els moviments noviolents són al capdavant de la solidaritat humana i de la resistència a la injustícia i l’opressió, tot i no ser prou coneguts. Els textos que componen La força de la gent situen les lluites noviolentes en un context internacional i argumenten que una funció essencial de la solidaritat consisteix a reforçar el contrapoder dels qui resisteixen la dominació i l’opressió. Destacant l’apoderament, la diversitat i la creativitat de moviments d’arreu del món, l’obra mostra com aquests aporten solidaritat, esperança per a tothom i ajuden a transformar els conflictes. Aquest llibre s’ha d’incloure a les eines de tots els activistes, investigadors, educadors i estudiants.

Sobre l’editor

Howard Clark és activista noviolent i investigador independent per la pau al Centre for Peace and Reconciliation Studies de la Universitat de Coventry. Ha treballat per a Peace News i des del 2008 ha estat president de War Resisters’ International. És autor de Civil Resistance in Kosovo (2000) i coautor, amb April Carter i Michael Randle, de People Power and Protest Since 1945: A Bibliography of Nonviolent Action (2006).