Bargués, Pol. La paz diferida. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2021.

Aquest llibre explora els darrers vint-i-cinc anys d’intervencions internacionals per a consolidar la pau i planteja que les missions de pau actuals estan abandonant els mètodes jeràrquics i lineals de la pau liberal, els preceptes universals, per experimentar estratègies més cooperatives, respectuoses amb cada context regional i liderades per actors locals.

Avui en dia la distància entre el discurs polític i els marcs crítics s’ha reduït. Però, mentre s’avança cap a processos de pau més inclusius, s’està produint una transvaloració dels valors de la consolidació de la pau. Els responsables de promoure la pau estan començant a valorar i a acceptar la perspectiva que les intervencions internacionals seran sempre incapaces de produir resultats significatius: s’està normalitzant el fracàs de les missions de pau.

El títol, traduït al castellà de l’original Deferring Peace in International Statebuilding, s’adreça principalment a estudiosos de la consolidació de la pau, de la intervenció internacional i la resolució de conflictes.

Sobre l’autor

Pol Bargués és investigador principal del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) des de 2018. Va escriure aquest llibre quan era investigador a la Universitat de Duisburg Essen. El seu treball explora la governança global i, de manera específica, les intervencions internacionals en zones afectades per conflictes.