Carol Cohn (ed.). Las mujeres y las guerras. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2015.

Víctimes i resistents, desplaçades i refugiades, guerrilleres i constructores de pau. Tradicionalment les experiències de les dones han estat ignorades en els estudis sobre conflictes armats. Les seves veus han estat silenciades, fet que ha donat lloc a una visió esbiaixada i parcial del que signifiquen les guerres.

Las mujeres y las guerras és fruit d’un treball interdisciplinari en què analistes de gènere aborden diferents aspectes sobre la guerra, el militarisme i la construcció de la pau. Les múltiples experiències que aporta aquest llibre ens ajuden a comprendre millor les dinàmiques i la complexitat dels conflictes armats. No es pot entendre la relació de les dones amb la guerra, ni la guerra mateixa, sense entendre la dimensió de gènere, ja que els nexes entre gènere i guerra es construeixen mútuament en el patriarcat. Aquesta recopilació de textos proporciona una caixa d’eines que permeten entendre les experiències de les dones en els conflictes armats.

Las mujeres y las guerras és un manual de lectura obligada per a totes aquelles persones interessades en els estudis de política internacional, seguretat i gènere.

Sobre l’editora

Carol Cohn és directora del Consortium on Gender, Security and Human Rights i professora d’Estudis de Gènere a la Universitat de Massachussetts, a Boston. Les seves àrees de treball són el gènere i la seguretat, les armes de destrucció massiva i la dimensió de gènere en els conflictes armats i en la construcció de la pau. Cohn ha participat activament en el Grup de Treball sobre Dones, Pau i Seguretat des de 2001.