Alfons Banda. L’ombra de la pau. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; FundiPau; Angle, 2015. Col·lecció Clàssics de la pau i de la noviolència, 9.

L’ombra de la pau recull 82 textos breus que permeten conèixer l’esperit del pensament d’Alfons Banda. Des de la democràcia fins a la gestió de conflictes, passant pels drets humans, l’educació per la pau, les arrels militars i econòmiques del sistema actual, l’opinió pública o el procés sobiranista de Catalunya, Banda va tractar tots els temes que marquen el camí per assolir una cultura de pau.

Pròleg de Rafael Grasa, Francesc Gusi i Xavier Masllorens.

Sobre l’autor

Alfons Banda (1944-2014), creador de la Fundació per la Pau i impulsor de l’Institut Català Internacional per la Pau és un personatge cabdal del moviment pacifista català de les últimes dècades.