Mahatma Gandhi. Romain Rolland

Romain Rolland. Mahatma Gandhi. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; Angle, 2010. Col·lecció Clàssics de la pau i de la noviolència, 1.

L’obra de romain Rolland Mahatma Gandhi, escrita el 1923, va suposar la presentació de Gandhi a Occident i s’ha convertit en un clàssic. L’edició actual reprodueix la que l’any 1930 va fer la desapareguda editorial Políglota. El llibre incloïa diversos apèndix i fins i tot un pòrtic de Francesc Macià.

Un clàssic que ens endinsa a la filogofia de Gandhi per mitjà de les converses que Romain Rolland va mantenir amb el líder espiritual.

L’autor

Romain Rolland, professor, musicòleg, literat i intel·lectual francès (1866-1944). Premi Nobel de Literatura el 1915, la seva vida va ser una recerca ètica i estètica en què la veritat i la bellesa són complementàries.