Manual del facilitador. Mètodes, habilitats, actituds i valors. John Townsend & Paul Donovan.

John Townsend i Paul Donovan. Manual del facilitador. Mètodes, habilitats, actituds i valors. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; Icària, 2012.

Facilitar vol dir, de manera literal, fer les coses més fàcils. El facilitador és l’encarregat d’ajudar les persones a prendre decisions i obtenir resultats, ha de ser capaç de treballar en la incertesa i tenir present que les coses no surten sempre com un havia previst o esperava.

El manual del facilitador és un petit recull de trucs, eines i tècniques per a tots aquells qui tenen el repte de treure el millor de les persones en reunions, sessions de construcció d’equip, projectes de treball, grups de resolució de problemes, transformació de conflictes i sessions de formació.

Sobre els autors

John Townsend és fundador i director del Master Trainer Institute. Té una llarga experiència com a consultor a l’àmbit internacional i com a director de recursos humans en diferents empreses. Ha publicat un gran nombre de guies professionals i participa de manera regular en seminaris i conferències sobre lideratge.
Paul Donovan és director de programes sènior a l’Irish Managment Institute a Dublin, on és el responsable de la formació i els programes de desenvolupament dels professionals de recursos humans. Entre els seus interessos professionals destaquen la recerca en avaluació de la formació.