Més enllà del Terror. Chris Abbott, Paul Rogers i John Sloboda.

Chris Abbott, Paul Rogers, John Sloboda. Més enllà del terror: la veritat sobre les autèntiques amenaces contra el nostre món. Institut Català Internacional per la Pau; Icària, 2011. Col·lecció Eines de Pau, Seguretat i Justícia, 3.

És realment el terrorisme internacional l’amenaça més gran contra la seguretat mundial? Les amenaces contemporànies es troben interconnectades: el terrorisme internacional o els conflictes armats no es poden tractar aïlladament dels problemes de pobresa extrema o de la degradació mediambiental. Aquest llibre senyala i descriu les autèntiques amenaces que ha d’acarar el nostre planeta i la seva població: el canvi climàtic, la competència pels recursos, la marginació de la major part del món i la militarització global.

El llibre proposa vies d’acció a tot tipus de lectors, amb l’objectiu de contribuir a un futur més segur per a nosaltres i el nostre planeta.

Sobre els autors

Chris Abbott és investigador i coordinador de programes a l’Oxford Research Group (ORG).
Paul Rogers és catedràtic d’Estudis de Pau a la Bradford University i consultor de seguretat global a l’ORG.
John Sloboda és director executiu de l’ORG i catedràtic de psicologia a la Keele University.