Richmond, Oliver P. Pau. Una molt breu introducció. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; Líniazero, 2017.

Sovint es pensa que la guerra és l’estat natural de la humanitat i que la pau és quelcom de fràgil i fugaç. Aquest llibre qüestiona aquest punt de vista. En les seves diverses formes, la pau ha estat l’experiència més habitual per a la humanitat, tal com indiquen els registres arqueològics, etnogràfics i històrics.

Aquesta obra exposa la història de l’evolució de la pau, tant en la teoria com en la pràctica, des de la perspectiva del Nord global. L’Occident ha encapçalat el desenvolupament del que avui es coneix com “pau liberal”, en la qual s’ha basat l’arquitectura internacional posterior a la Segona Guerra Mundial i a la Guerra Freda, i des de principis del segle XXI s’ha imposat gradualment una pau neoliberal.

En el debat sobre la pau, però, augmenta la presència de veus crítiques o no occidentals que s’esforcen per cercar alternatives millors, potser híbrides, en un món cada vegada més postcolonial i postliberal.

Sobre l’autor

Oliver Richmond és doctor en Relacions internacionals i professor del Department of Politics de la Universitat de Manchester. Va ser fundador del Center for Peace and Conflict Studies i director d’aquest entre els anys 2005 i 2012. La seva àrea de coneixement és la teoria de la pau i el conflicte i les seves vinculacions amb la teoria de les relacions internacionals. Ha desenvolupat activitats de recerca tant en l’ àmbit acadèmic com en destacades institucions compromeses en la construcció de la pau.

Autor de nombroses publicacions, entre els seus darrers llibres hi ha: Peace Formation and Political Order (2016), Failed Statebuilding and Peace Formation (2014) i A Post-Liberal Peace (2011).