En el context dels preparatius de la celebració del Fòrum Català per la Pau, que impulsa el Consell Català de Foment de la Pau i que tindrà lloc el 2024, l’informe Polítiques de pau europees: estudi comparatiu es presenta com un diagnòstic de situació sobre les principals polítiques de pau europees, amb l’objectiu que serveixi de base per donar impuls a una política de pau renovada a Catalunya, dins el marc competencial actual i dins la llei 21/2003 de foment de la pau.

La recerca ha estat elaborada per Albert Caramés, director de FundiPau, i Luca Gervasoni, director de Novact, i es basa en les polítiques de pau de quatre països europeus que són exemples de països de pau: Suècia, Noruega, Alemanya i Suïssa;  i quatre regions europees que tenen una institució de referència dedicada al foment de la pau: Rin del Nord i l’estat de Hesse, a Alemanya; l’Emília Romanya, a Itàlia; i Gal·les, al Regne Unit.

El document explora quines polítiques i instruments promouen els vuit casos d’estudi analitzats per dur a terme una acció exterior orientada a la pau, quines condicions es donen per a fer possibles aquestes polítiques de pau, de quins recursos i pressupostos disposen, i quins són els indicadors de bones pràctiques. La recerca també inclou el rol que juga la societat civil en els estats i regions estudiades, en les accions de prevenció de crisis, resolució de conflictes i foment de la cultura de pau.

En la part final, es recullen una sèrie de conclusions, bones pràctiques i recomanacions que poden ser aplicables a Catalunya per tal de desenvolupar les polítiques de pau. D’aquesta manera, l’informe té la voluntat d’acompanyar el procés de disseny participatiu i horitzontal de les polítiques de pau a Catalunya en el marc de la celebració del Fòrum Català per la Pau.