Miralles Crespo, Nora. Polítiques locals de seguretat humana i comunitària. Bones pràctiques a la demarcació de Barcelona. Institut Català Internacional per la Pau; Líniazero, 2023.

Aquest eina de treball reflexiona sobre la necessitat d’entendre la seguretat pública com la gestió preventiva i transformativa de totes les formes de violència, a partir d’una òptica comunitària. S’hi exposen pràctiques municipals de la demarcació de Barcelona que es basen en la cohesió social, en eines de gestió de conflictes no únicament policials i en la responsabilització de la ciutadania en el disseny de polítiques. L’objectiu és posar en valor els esforços d’ajuntaments que, des de fa dècades, treballen amb un marc de la seguretat més ampliat i garantista que s’allunya d’un enfocament restringit i punitiu.

Les polítiques públiques locals sovint equiparen la seguretat a la garantia de l’ordre públic i a la gestió de la delinqüència mitjançant mecanismes institucionals de control social, com són les policies, el dret penal i les tecnologies de la vigilància. Per fer front a la seguretat com a repte creixent, però, calen respostes polítiques més integrals que s’adaptin a les necessitats socials.