Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse i Hugh Miall. Resolución de conflictos: la prevención, gestión y transformación de conflictos letales. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2011.

La resolució i transformació dels conflictes, la prevenció de conductes violentes i les polítiques de construcció de la pau són termes familiars en els mandats i en els objectius d’un gran nombre d’organitzacions i projectes internacionals a les últimes dècades. A més, a la postguerra freda i en particular després de l’11-S, nous conflictes i nous temes, com ara la lluita contra el terrorisme han estat objectes de debat públic.

Pels autors, la investigació per a la pau i dels conflictes forma part d’un discurs i una pràctica emancipadores, vinculats a la conversió i transformació a llarg termini dels conflictes i de les relacions socials entre els actors enfrontats.

Els autors

Hugh Miall és professor de Relacions Internacionals a la Universitat de Kent, Tom Woodhouse és director del Center for Conflict Resolution de la Universitat de Bradford i Oliver Ramsbotham és president de l’Oxford Research Group.