Caterina García y Pablo Pareja. Seguridad, Inc. Las empresas militares y de seguridad privadas en las relaciones internacionales contemporáneas. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2013.

Des de la perspectiva de les relacions internacionals, els diversos capítols de Seguridad, Inc. aporten una reflexió crítica sobre l’impacte de la privatització de la seguretat en la soberania dels estats; les característiques d’aquesta nova indústria i del mercat global de les empreses militars i de seguretat privades; les greus violacions dels drets humans per part d’aquestes empreses i la seva responsabilitat jurídica, així com el buit legal existent en el marc jurídic internacional i la proposta de regulació que es debat a Nacions Unides. Des d’aquesta perspectiva s’analitzen també els escenaris de les guerres d’Afganistan, Iraq o els Balcans i el cas de la pirateria a l’estret de Malaca.

El llibre aporta una reflexió fonamental per entendre les implicacions que tenen les activitats de les empreses militars i de seguretat privades; omple el buit que hi ha a Espanya d’estudis que analitzin aquesta nova indústria i el seu desenvolupament que ha fet possible aquesta privatització de la guerra.

Sobre els autors

Caterina García és catedràtica de Relacions Internacionals de la UPF. Els seus temes d’investigació són la teoria de les relacions internacionals, els actors internacionals no governamentals, l’evolució de l’ordre internacional i les transformacions de la seguretat.

Pablo Pareja és professor de Relacions Internacionals a la UPF i a l’IBEI. Els seus temes d’investigació són la teoria de les relacions internacionals, les relacions internacionals amb Àsia oriental, la política exterior xinesa i la seguretat contemporània.