Brandon Hamber. Transformar las sociedades después de la violencia política: verdad, reconciliación y salud mental. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2011.

Aquest llibre aborda el paper de la salut mental a la justícia durant les transicions. El lloc principal l’ocupen els supervivents de la violència i els seus problemes i, sobretot, el relat de com el procés individual (micro) de sobreposar-se a una atrocitat es relaciona amb el procés polític (macro) de gestionar el passat. Parteix de la premissa que la forma de tractar l’impacte de la violència política és inseparable del context social. S’intenta demostrar que per molts supervivents d’una traumatització política extrema, la curació està directament relacionada amb els conceptes interpedendents de veritat, justícia i reparacions, i també amb els propis intents de configurar la societat.

Aquest enfocament ampli amb respecte a la salut mental espera promoure un replantejament útil tant pels professionals de la salut mental com pels qui treballen en la justícia en períodes de transició.

L’autor

Brandon Hamber, sud-africà, resideix a Irlanda i dirigeix l’International Conflict Research Institute (INCORE). Psicòleg clínic, va treballar en el Centre per a l’Estudi de la Violència i la Reconciliació a Sud-Àfrica, amb testimonis davant la Comissió de la Veritat i la Reconciliació. Consultor en diverses iniciatives de pau i de reconciliació, ha escrit nombrosos treballs sobre psicologia i violència política i sobre processos de transició i de reconciliació concrets. Ha compilat Past Imperfect: Dealing with the Past in Northern Ireland and Societies in Transition.