Aquest mes d’octubre s’ha efectuat la renovació de la Junta de Govern de l’ICIP, seguint el que estableix la llei de creació de la institució.

Pel què fa a les persones membres elegides pel Parlament de Catalunya, el ple de la cambra ha renovat els càrrecs de Xavier Masllorens – que actua com a president de l’ICIP- i d’Òscar Mateos, i alhora ha nomenat com a noves membres la investigadora Nour Salameh i l’activista i escriptora Remei Sipi, en substitució de Cécile Barbeito i Magda Oranich.

Pel què fa a les persones nomenades pel Govern de la Generalitat, l’executiu ha cessat Miquel Royo i Manel Vila com a representants a la Junta de Govern de l’ICIP i ha nomenat per al càrrec Josep Desquens, director general del Cooperació al Desenvolupament, i Joan Maria Piqué, director general de Prospectiva i d’Innovació en l’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya.

Les noves incorporacions se sumen a les persones membres que continuen al càrrec: el professor de Dret Constitucional Marco Aparicio, l’antropòloga Gemma Casal, la periodista Carme Colomina i el president del Ciemen, David Minoves.

L’article 6 de Ia LIei 14/2007 de creació de l’ICIP estableix que la Junta de Govern és el màxim òrgan de direcció i administració de la institució i que és constituïda per deu membres, dels quals set són elegits pel Parlament i tres són designats pel Govern.

Compartir