El 3 de març de 2023 l’ICIP va organitzar una jornada titulada ‘Polítiques locals de seguretat humana i comunitària. Bones pràctiques a la demarcació de Barcelona‘ a la sala d’actes de La Model de Barcelona. La jornada es va fer per presentar el llibre de la col·lecció “Eines de pau, seguretat i justícia” que té el mateix títol i que ha escrit la investigadora Nora Miralles Crespo.

L’objectiu de la trobada va tenir l’objectiu de promoure un espai de reflexió col·lectiva sobre la potencialitat que té l’àmbit local per transformar la (in)seguretat de les persones.

Durant la jornada es van exposar pràctiques municipals que contribueixen al desenvolupament de polítiques públiques de seguretat que tenen com a punt de partida l’atenció a les necessitats humanes i la interrelació entre actors institucionals i comunitaris. Són iniciatives que es basen en la cultura de pau i la defensa dels drets humans i que defugen de la cultura merament punitiva. L’espai busca visibilitzar eines de gestió de conflictes no únicament policials i que impliquin la ciutadania en el disseny de polítiques.

En aquest fil de Twitter queda resumit el contingut de la jornada: