Barcelona, 16 de setembre de 2021.- El president i el director de l’ICIP, Xavier Masllorens i Kristian Herbolzheimer respectivament, han comparegut davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Parlament de Catalunya per presentar les memòries d’activitats de la institució dels anys 2019 i 2020.

En la seva intervenció, el president ha destacat el perfil propi de l’ICIP, “amb una identitat clara i definida”, així com l’aposta per la internacionalització i el treball conjunt amb altres instituts i organitzacions, malgrat la situació de pandèmia mundial. “L’ICIP ha reaccionat prou bé a la nova socialització i ha mantingut o incrementat algunes de les seves actuacions més rellevants”, ha dit Masllorens. Entre aquestes actuacions destaquen, per exemple, la celebració del I Fòrum Internacional per la Construcció de Pau a Mèxic, el conveni de col·laboració amb la Comissió per l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la Reconciliació de Colòmbia o la segona enquesta sobre convivència i polarització a Catalunya.

La independència de l’ICIP, condició indispensable

Per la seva banda, el director de l’ICIP, Kristian Herbolzheimer, ha reivindicat la independència de l’Institut, “condició indispensable” per portar a terme el mandat establert per llei – que implica la creació de sinergies entre diferents actors i moviments- i per poder donar respostes a un món canviant: “La naturalesa dels conflictes va canviant i des de l’àmbit de la construcció de pau ens hem de reinventar i actualitzar la nostra agenda per adaptar-la als reptes del segle XXI”, ha dit Herbolzheimer. En aquest sentit, el director de l’ICIP ha destacat la celebració del Congrés Mundial de la Pau que tindrà lloc a Barcelona del 15 al 17 d’octubre i ha anunciat la voluntat de treballar per un Congrés Català de la Pau, que permeti actualitzar les agendes dels diferents moviments socials i afrontar els reptes futurs, com el debat sobre el model de seguretat.

El director de l’ICIP també ha destacat el treball de la institució en favor de la cohesió social a Catalunya i l’aposta pel diàleg com a via per a transformar qualsevol conflicte: “L’art de construir la pau és fer possible allò que sembla impossible i inimaginable”, ha afirmat.

L’activitat presentada per l’ICIP en els informes anuals corresponents als anys 2019 i 2020 ha rebut el suport unànime dels portaveus dels diferents grups parlamentaris. En el seu torn de paraula, els grups del PSC, ERC, Junts per Catalunya, CUP, En Comú Podem, Ciutadans i el Grup Mixt han traslladat el seu agraïment per la tasca desenvolupada per l’ICIP i han destacat l’esforç per la internacionalització i l’extensa activitat mantinguda en tot moment, també en situació de pandèmia en que la institució s’ha sabut adaptar a la virtualitat.

L’ICIP va ser creat pel Parlament de Catalunya el 2007 amb la finalitat de promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional, i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. L’ICIP és un organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia. S’adreça i presta serveis a les administracions públiques, al món acadèmic i a la societat civil, i ret comptes al Parlament, al Govern i al conjunt de la ciutadania.

Podeu recupera la compareixença íntegra en aquest enllaç.

Compartir