Antropòloga, Universitat de Lleida, UDL

Antropòloga. Investigadora sobre l’observació dels canvis socials en el món rural i la immigració. Membre del Consell d’Etnologia Catalana del Departament de Cultura des de 2015. Activista des del feminisme al Grup Feminista de Ponent i a la Plataforma Fruita amb Justícia Social per la lluita dels drets de les persones migrades treballadores del sector agrari.

Ha estat investigadora i professora en Antropologia a la Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat de Lleida. Va ser investigadora al Centre de Cooperació al Desenvolupament Rural. Als anys 90 va participar en les brigades d’acompanyament a les poblacions rurals de la Nicaragua sandinista i posteriorment es va interessar per les poblacions mediterrànies, concretament Síria.