Àrea  "Violències fora de contextos bèl·lics"

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració (UAB) i màster en Dret Internacional dels Drets Humans (Essex University). Treballa des del 2010 a l’ICIP, on coordina la línia de treball “Violències fora de contextos bèl·lics”. També ha estat a càrrec de diversos projectes de divulgació i treball en xarxa.

Les seves experiències laborals prèvies més destacades passen per l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, la Cort Penal Internacional, Amnistia Internacional i Justícia i Pau. En paral·lel ha impartit classes sobre protecció internacional dels drets humans en diverses universitats.