Àrea  "Violències fora de contextos bèl·lics"

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració (UAB) i màster en Dret Internacional dels Drets Humans (Essex University). Treballa des del 2010 a l’ICIP, on coordina la línia de treball “Violències fora de contextos bèl·lics” i es fa càrrec de diversos projectes de divulgació i treball en xarxa.

Les seves experiències laborals prèvies més destacades passen per l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, la Cort Penal Internacional, Amnistia Internacional i Justícia i Pau. També ha impartit classes sobre protecció internacional dels drets humans a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra i al Màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat (Blanquerna i Institute for Economics & Peace). Entre 2016 i 2020 va ser membre del Consell Executiu d’Amnistia Internacional Catalunya i des del 2010 ho és del Consell Assessor del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.