La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental) ha aprovat aquest dimecres 1 de juny una moció per reconèixer a l’exili i a la diàspora colombiana a la ciutat.

La moció ha acordat ratificar el compromís de Sabadell amb l’acolliment i la denúncia contra la vulneració dels drets humans. Així, la Junta reconeix la resistència de la població colombiana exiliada que resideix a la ciutat i que és víctima del conflicte armat, així com posa en valor i dona suport a la tasca  de les institucions del Sistema Integral de veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició i, en particular a la Comissió de la Veritat de Colòmbia. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per l’ICIP , el Node Catalunya de suport a la Comissió de la Veritat de Colòmbia, amb el suport de la Lliga dels Drets dels Pobles. L’ICIP actua com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat a Europa amb l’objectiu de facilitar el treball amb les víctimes del conflicte colombià al continent europeu.

La moció aprovada posa el focus en la dignitat de les víctimes, i que els seus processos de resistència i resiliència, les seves aportacions a la pau a Colòmbia i a la societat de Sabadell siguin reconeguts públicament per les institucions i les societats d’acollida.

Moció aprovada pel Consell Municipal de Cooperació Internacional de Barcelona

El mateix dimecres 1 de juny, el Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional de Barcelona també ha aprovat una altra moció de reconeixement a l’exili i a la diàspora colombiana a la capital catalana.  

En aquest cas, la iniciativa de l’ICIP i el Node Catalunya, ha comptat amb el suport de Lafede.cat, una xarxa formada per 125 organitzacions que promou l’acció col·lectiva de les entitats afiliades.

El text aprovat reconeix la resiliència i les aportacions a la pau a Colòmbia i a la societat barcelonina realitzats per part de la diàspora, població exiliada i víctimes del conflicte armat colombià residents a la ciutat. Alhora, reconeix que l’Informe Final de la Comissió de la Veritat serà una eina fonamental per a la construcció de la memòria, el dret a la veritat, al reconciliació i la no-repetició del conflicte.

El Consell Municipal de Cooperació Internacional és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat que actua en els àmbits relacionats amb la cooperació i l’educació per a la justícia global. És un mitjà de trobada regular entre  representants de l’Ajuntament i els diferents agents de l’àmbit de la cooperació internacional per tal de crear sinèrgies i complementarietats i impulsar iniciatives conjuntes.

Està previst que en els propers mesos es presenti una moció similar al ple de l’Ajuntament de Barcelona.

Compartir