Després de més de tres anys exercint com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat de Colòmbia a Europa, l’ICIP ha publicat un document que recull els detalls d’aquesta experiència única. El document, que compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, vol servir de model per altres països en conflicte que s’enfrontin a processos similars i assumeixin el compromís de treballar amb la població exiliada. 

El exilio y la Comisión de la Verdad de Colombia. Una experiencia de colaboración inédita recull com es va articular la participació de la població exiliada a diferents països europeus a través de les persones entrevistades, els nodes i els grups internodals. També s’expliquen els elements centrals del procés com ara l’escolta, l’enfocament psicosocial, el reconeixement i el paper de l’art com a element sanador i de transformació, entre d’altres. 

La publicació té com a objectiu recopilar el llegat de la Comissió i els aprenentatges del procés, reconèixer el treball de les persones, organitzacions i institucions involucrades en aquesta experiència, contribuir al reconeixement de “la Colòmbia fora de Colòmbia” i aportar a la comunitat internacional una eina per dissenyar futurs processos de participació de població exiliada, refugiada i migrada en processos de pau, memòria i reconciliació. En coherència amb l’esperit de l’acord de pau de Colòmbia, l’eix articulador d´aquest treball ha estat el protagonisme de les víctimes, peça central en el procés de construcció de pau. 

La metodologia utilitzada per elaborar el document ha combinat una trobada d’anàlisi i reflexió a Barcelona, grups focals virtuals amb participants del procés a diversos països europeus i entrevistes personals, així com la recopilació de documentació.

La Comissió de la Veritat, una experiència inèdita

La Comissió per a l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No-Repetició de Colòmbia va iniciar el seu mandat el novembre de 2018 amb l’objectiu d’esclarir els patrons i les causes de les violacions de drets humans durant el conflicte armat colombià, promoure’n el reconeixement de les víctimes i contribuir a la convivència. El seu treball va culminar el 2022, amb la presentació de l’Informe Final i la socialització entre els actors protagonistes del procés. 

Una de les múltiples innovacions d’aquesta Comissió -en comparació amb les desenes de comissions que es van crear amb anterioritat a altres països- va ser el compromís de treballar amb la població exiliada -al voltant d’un milió de persones que van haver de sortir del país per culpa del conflicte armat-. Aquest mandat sense precedents en contextos de justícia transicional va comportar la necessitat d’articular una infraestructura de suport a la Comissió a l’exterior. 

Entre el 2019 i el 2022, l’ICIP va actuar com a Secretaria Tècnica de la Comissió a Europa. Durant aquest període, l’ICIP va aportar recursos tècnics i econòmics, i va articular les tres instàncies de participació a l’exterior: les persones entrevistadores, els espais de trobada i concertació —anomenats nodes— i els grups de treball temàtics, anomenats grups internodals.

El treball complet realitzat per l’ICIP com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat a Europa queda recollit en aquesta pàgina web.

Compartir