Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat a Europa

La Comissió de la Veritat va signar un conveni de col·laboració amb l’ICIP perquè actués com a Secretaria Tècnica a Europa des del maig del 2019 fins a la finalització del mandat de la Comissió. Va ser una figura de nova creació i que va sorgir arran del treball innovador de la Comissió de promoure la participació de la població que viu a l’exterior del país.

La Secretaria Tècnica va tenir l’objectiu de facilitar la vinculació de la feina amb les víctimes colombianes residents a Europa, així com les organitzacions socials i les institucions que van donar suport a la tasca de la Comissió de la Veritat dels països europeus on resideixen aquestes persones.

La centralitat de les víctimes i la seva participació activa en tota aquesta experiència va fer que constituís, en si mateixa, un acte de reconeixement cap a elles i, alhora, propiciés un procés que tingués un caràcter sanador i de tancament de ferides del conflicte.

A Europa, la participació es va articular en tres nivells:

  • Nodes o grups de suport a la Comissió: 15 espais de trobada i participació individual i col·lectiva a 10 països: Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Espanya (Andalusia, Catalunya, Madrid, País Basc i València), França i Sud de França, Itàlia, Noruega, Regne Unit i Irlanda, Suècia i Suïssa
  • Grups de treball internodals en relació amb eixos temàtics: gènere, acompanyament psicosocial, reconeixement a les víctimes i familiars de víctimes de desaparició forçada. També es va formar un grup de segones i terceres generacions a l’exili i un grup ètnic.
  • Presa de testimonis: es van formar 90 persones que van prendre més de 800 testimonis a víctimes que viuen a Europa.

De manera concreta, en el seu rol de Secretaria Tècnica a Europa, l’ICIP va tenir les funcions següents:

  • Acompanyar, assessorar, dinamitzar i articular les persones entrevistadores, els nodes i els grups de treball a Europa.
  • Actuar d’enllaç entre les iniciatives a Europa i la Comissió.
  • Informar la Comissió sobre els processos de participació a Europa i aportar propostes per enfortir-los.
  • Ajudar la Comissió a l’organització logística i metodològica d’activitats i esdeveniments a Europa.

La tasca del Secretària Tècnica va tenir un cost total aproximat de 500.000 euros (al voltant de 2.000.000.000 de COP). L’ICIP va aportar el 70% dels recursos propis. La resta va ser aportada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a través del projecte “Suport a la Comissió de la Veritat, la Convivència i la No Repetició de Colòmbia des de Catalunya”.

El Parlament de Catalunya va acollir dimarts 12 de juliol de 2022 la presentació de l’informe final de la Comissió per a l’Aclariment de la Veritat, la Convivència i la No Repetició de Colòmbia. Va ser un acte molt emotiu amb representació de víctimes del conflicte colombià exiliades a Catalunya i seguit per prop de 250 assistents.

Com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat a Europa, l’ICIP ha produït diversos materials audiovisuals per mostrar els impactes de l’exili i la seva contribució a la construcció de pau a Colòmbia, i per difondre el treball de la Comissió.

Documental 'Para volverte a ver'

L’any 2022, l’ICIP i la Comissió de la Veritat van produir un documental per mostrar el paper de la diàspora i l’exili colombià a Europa. El film, titulat ‘Para volverte a ver’, és una producció de Mandorla Films, una empresa audiovisual independent especialitzada en documentals.

El curt es va filmar a Dinamarca, Suïssa i Catalunya. En aquests països és on resideixen els quatre protagonistes de la pel·lícula, Yanira Restrepo, Juana Sánchez, Wilmer Torres i Lizethe Álvarez.

El rodatge va finalitzar durant la trobada de nodes que l’ICIP va organitzar l’abril del 2022 a Barcelona. En aquesta trobada van participar els comissionats Carlos Beristain i Lucía González, que també apareixen a la pel·lícula.

Documentals i curts sobre el procés de reconeixement de l'exili

En una iniciativa sense precedents, 120 víctimes que van haver de fugir de Colòmbia pel conflicte armat van crear dues cançons sobre l’exili amb el suport de la cantautora Marta Gómez. La primera, ‘Surcos de amor’, parla sobre la relació que les víctimes mantenen amb Colòmbia al seu imaginari. La segona, ‘Vuelve, és una una resposta simbòlica de Colòmbia cap a les víctimes.

Cinc capítols sobre els impactes de l'exili a les dones colombianes

L’ICIP i el grup internodal de gènere en suport a la Comissió de la Veritat van produir amb Alharaca Radio Feminista una sèrie de cinc podcasts sobre dones colombianes exiliades i en la diàspora, ‘Semillantes’.

Els podcasts van néixer amb l’objectiu de mantenir viva la memòria de les dones que es van veure obligades a abandonar Colòmbia per culpa del conflicte armat.

L’ICIP i la Comissió de la Veritat han publicat diversos informes i infografies per documentar, dignificar i socialitzar les experiències de les víctimes del conflicte colombià exiliades a l’exterior.