L’ICIP ha publicat un manual sobre la facilitació de processos de diàleg complexos al País Basc dins de la col·leció “Eines de pau, seguretat i justícia”. Es tracta del llibre Bidelagun. Acompanyament a processos de diàleg a Euskal Herria. Alguns aprenentatges i un camí per recórrer, escrit per l’experta en comunicació noviolenta i cercles restauratius Aitziber Blanco Goikoetxea, i publicat en versió PDF i ePub en català i castellà.

Al manual, l’autora recull alguns dels aprenentatges extrets a partir de la seva tasca com a facilitadora en diversos espais de diàleg organitzats en diferents municipis bascos. En concret, es referencien dotze processos de diàleg, tant a nivell polític com ciutadà, a vuit municipis de Gipuzkoa. L’autora recull exemples d’alguns dels itineraris de convivència desenvolupats a Errenteria, Azpeitia, Hernani, Tolosa, Donostia-San Sebastià i Arrasate-Mondragó. Algunes d’aquestes experiències de diàleg es van iniciar el 2012 i encara avui continuen en marxa.

Les experiències descrites es caracteritzen per afrontar la difícil i necessària tasca de mirar un passat i present dolorós amb representants polítics, ciutadania i víctimes de la violència. Són diàlegs que han suposat viure processos personals i grupals, des dels quals construir des de la pràctica i de forma compartida, unes bases ètiques de convivència.

Segons Blanco Goikoetxea, “compartir un mateix espai amb persones amb trajectòries personals i ideològiques diverses i fins i tot antagòniques suposa sempre un risc, però aquests processos han estat capaços de generar les condicions de seguretat i confiança necessàries per afrontar la complicada tasca d’acostament a l’altre i poder fer una aportació a la construcció de la convivència”, explica.

El document pretén aprofundir en la idea de procés dels diàlegs, en la seva complexitat i en capacitat de generar canvis i moviments. “Recull, en definitiva, un camí resseguit al costat de i gràcies al compromís de les persones integrants de cada espai de diàleg. D’aquesta forma el manual parla del saber col·lectiu construït a través dels diferents itineraris explorats. També parla de l’escolta, la cura, la honestedat, la necessitat de construir vincles i de la responsabilitat i capacitat d’avançar juntes”, afegeix.

L’autora

Aitziber Blanco Goikoetxea és llicenciada en Dret. Ha estat responsable de projectes de desenvolupament amb comunitats retornades a Guatemala. Ha treballat als moviments socials Elkarri i Lokarri, que promovia el diàleg i l’acord en el marc del conflicte basc. Amb formació acreditada en psicodrama, també s’ha format en comunicació noviolenta i en cercles restauratius. 

La col·lecció

La col·lecció “Eines de pau, seguretat i justícia” vol ser un suport útil per a les persones que, amb diferents graus d’implicació, se senten compromeses amb el treball per la pau. Aquest manual és el número 29 de la col·lecció.

Compartir