Quan es compleixen dotze anys de la seva posada en funcionament, l’ICIP culmina un procés de renovació de la imatge corporativa i de redisseny del web amb la voluntat de donar un nou impuls a la institució, obrir-se a nous públics, i reforçar la seva independència i la vocació internacional.

La nova imatge de marca neix per reflectir una major proximitat i dinamisme, tot partint de la premissa que la construcció de pau – motor d’acció de l’ICIP- és un procés, un estat en moviment, i no una fita estancada o ja assolida. És per això que el nou logotip, amb un traç sobri i directe, reforça les sigles ICIP i les acompanya del nom complert de la institució, amb un èmfasi especial per a la paraula Pau, que adopta personalitat amb la cursiva integrada. Alhora, el logotip incorpora una línia inferior que evoca el diàleg, element transversal de l’actuació de l’Institut.

El canvi d’imatge corporativa s’ha elaborat amb l’estudi de disseny Talking i va acompanyat del llançament d’un nou web, desenvolupat en aquest cas per l’empresa Whads. El nou web www.icip.cat és mutlilingüe – en català, castellà i anglès, els tres idiomes vehiculars de la institució- i amb disseny responsiu, adaptat als diferents dispositius mòbils i tauletes. Permet una navegació clara i àgil per les diferents branques que composen l’ICIP: les quatre àrees de treball, els diferents canals i suports de transmissió de coneixements i de divulgació de la cultura de pau, i la Biblioteca com a centre de referència en el seu àmbit a Catalunya.

El procés de renovació també ha inclòs el canvi de domini a @icip.cat en els correus corporatius de la institució.

Compartir