L’ICIP ha publicat les convocatòries de subvencions d’aquest 2023 per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP) i per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau. Cadascuna de les convocatòries té un import global màxim de 80.000 euros.

El termini per presentar sol·licituds a cadascuna de les línies de subvencions és d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), és a dir, fins el dilluns 17 de juliol. En el cas de la convocatòria per a projectes d’entitats, la presentació s’ha de fer via telemàtica, a través del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. En el cas de la convocatòria per a treballs de recerca R-ICIP, les universitats públiques tenen l’opció de fer la presentació a través del portal EACAT (consulteu-ne la guia informativa).

Per a resoldre dubtes l’ICIP ha habilitat la bústia de correu electrònic convocatories@icip.cat. Així mateix, l’ICIP organitza sessions informatives adreçades a les persones, grups de recerca i entitats interessades en optar a les subvencions.

Les dues sessions seran virtuals. Per a participar-hi cal registrar-se prèviament a través dels enllaços que trobareu a continuació:

L’ICIP convoca anualment aquestes dues subvencions amb l’objectiu de fomentar la recerca en l’àmbit de la cultura de pau, i permetre la transmissió de coneixement. Podeu consultar els projectes subvencionats en anteriors edicions a la secció del web dedicada a les Subvencions.

Compartir