Seminari Estat de Pau. Construir un estat segur i en pau. Com enfocar la seguretat i la defensa en un nou estat d’Europa. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; Líniazero, 2016.

Construir un estat segur i en pau és una contribució al diàleg social sobre la seguretat i la defensa dels estats. Vol donar arguments perquè, tant els estats existents com els de nova creació, com pot esdevenir Catalunya en un futur, abordin els conflictes des d’una perspectiva no militar i abandonin la defensa armada com a pilar de la seguretat.

Durant tres anys un grup de persones de l’àmbit de pau de diverses entitats i col·lectius de Catalunya varen compartir reflexions i idees fins trobar formulacions comunes per als conceptes debatuts. El Seminari Estat de Pau, hereu del col·lectiu Pau i Treva, es va crear el setembre de 2012 per donar resposta a les inquietuds dels moviments socials catalans davant un procés sobiranista que vol ser radical en els plantejaments però profundament pacífic i democràtic en les formes.