Transparència

Funcions

Junta de Govern

Organigrama

Convocatòries de personal

Relació de llocs de treball

Pla d'Igualtat de Gènere

Normativa i informació d'interès jurídic

Normativa d'aplicació

Documentació institucional

Activitats ICIP: memòries, subvencions, premis i concursos

Agenda d'activitats

Memòries anuals

Subvencions i ajuts públics

Premis i concursos

Gestió econòmica

Pressupostos aprovats, executats i liquidats

Retribucions de direcció

Viatges a l'estranger

Informes d'auditoria

Perfil del contractant

Encàrrecs de gestió

Convenis

Informes

Codi ètic ICIP

Codi ètic

Servei intern d'alertes

Protecció de dades

Registre d'activitats

Drets de les persones interessades

Informació detallada dels tractaments

Normativa

Delegat/da de Protecció de Dades

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Última actualització: 08/05/2024